Pretplata i porudžbine

Pretplata se Vrši putem emaila.

  • jednostavan i efikasan brz postupak
  • profesionalni nivo komunikacije
  • kadrovi
  • individualni pristup svakom klijentu
  • blagovremeno dostave periodike, novina, casopisa, knjiga